Algemene Voorwarden

 1. PARTIJEN EN AANVAARDING 
 1. Partijen 

Enerzijds is er de leverancier van de producten en diensten, PNK DIET, S.L.U, waarvan de handelsnaam PronoKal® is (hierna ook de “Aanbieder” of “PronoKal®”), met maatschappelijke zetel te: c/ Roger de Llúria nº 58, 08009, Barcelona, ondernemingsnummer: B66256199, e-mail: info.belgie@pronokalgroup.com, eigenaar van de websites https://www.pronokal.com/be-nl/ en https://shop.pronokal.com/login zetten het contractuele document uiteen dat de aankoop beheerst van producten/diensten via de PronoKal eCommerce en de PronoKal Connect App.

 

PronoKal® is een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische behandelingen voor gewichtsverlies door middel van verschillende soorten diëten, afhankelijk van de Gebruiker, en dat ook ondersteuning biedt aan de Gebruiker door middel van zijn multidisciplinair team. Dit team bestaat uit verschillende professionals: artsen, diëtist(e)-coaches en een bewegingscoach. Bij alle PronoKal®-behandelingen wordt een specifieke methodologie gevolgd waarbij niet alleen wordt gestreefd naar gewichtsverlies, maar ook naar het behoud van  resultaten op lange termijn en het aanleren van gezonde gewoonten om tot een gezonde levensstijl te komen. PronoKal® verkoopt haar producten op afstand via de telefoon, via mail of via de website en de PronoKal Connect APP. 

 

Anderzijds is er de Gebruiker – Klant (hierna “de Gebruiker”), die toegang heeft tot de website https://shop.pronokal.com/login om aankopen te doen van de PronoKal® producten en diensten, die uitsluitend verantwoordelijk is voor de juistheid van de persoonlijke  gegevens die aan PronoKal® zijn verstrekt. De Gebruiker krijgt toegang door middel    van zijn/haar e-mail en wachtwoord (hetzelfde als het wachtwoord dat hij/zij gebruikt om toegang te krijgen tot de PronoKal Connect App). Indien hij/zij dit niet heeft, moet het Online Aankoop Shop account eerst gevalideerd worden. Voor vragen, twijfels of validatie van het account kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice hierboven vermeld.  

 

Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Gebruiker meerderjarig en  handelingsbekwaam zijn. 

 

 1. Aanvaarding 

BEIDE PARTIJEN AANVAARDEN dit document en deze aanvaarding impliceert dat: 

 

 1. de Gebruiker leest en begrijpt wat hier wordt vermeld; 
 1. de Gebruiker  meerderjarig is en over voldoende handelingsbekwaamheid beschikt om   een verbintenis aan de gaan;    
 1. de Gebruiker alle hierin vermelde verplichtingen op zich neemt;  
 1. de Gebruiker deze AV heeft gelezen en aanvaard VOORAF aan het  moment dat hij/zij een aangeboden product of dienst koopt. 

 

Dit document mag door de Gebruikers worden afgedrukt en opgeslagen.  

 

 1. OMSCHRIJVING DIENSTENPAKKET PRONOKAL CONNECT 

PronoKal Connect is een dienst, gebaseerd op een digitale technologie exclusief voor PronoKal®, waarmee een continue en geïndividualiseerde monitoring van de persoon die in behandeling is wordt uitgevoerd. Deze persoon krijgt bij aanvang een gratis intelligente bioimpedantie-weegschaal. De diensten die deel uitmaken van PronoKal Connect zijn onderhevig aan variaties, afhankelijk van het commerciële beleid van het bedrijf. De PronoKal Connect dienst omvat één weegschaal per persoon en per behandeling, waarbij het gebruik ervan gekoppeld aan de app voor onbepaalde tijd mogelijk is, ongeacht of de persoon een van de PronoKal®-behandelingen uitvoert of heeft afgerond. 

 

 1. DOEL 

Het doel van deze AV is het regelen van de aankoop en verkoop van PronoKal®-producten en diensten tussen PronoKal® en de consument-Gebruiker op het moment dat hij/zij deze AV accepteert tijdens het online aankoopproces door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Deze AV zijn van toepassing vanaf het moment dat de Gebruiker ze aanvaard heeft. 

 

De contractuele relatie tussen partijen behelst de aankoop door de Gebruiker, vervolgens de levering van de producten/diensten door PronoKal®, tegen betaling van een bepaalde prijs (kenbaar  gemaakt via de website en de APP) van een specifiek product/dienst. 

 

 1. DUUR EN WIJZIGINGEN 

Deze AV hebben een onbepaalde geldigheidsduur en zijn van toepassing op alle aankopen via de website https://shop.pronokal.com/login of de PronoKal Connect app. 

 

PronoKal® behoudt zich het recht voor deze AV eenzijdig te wijzigen en/of aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de goederen/diensten of promoties die vóór de wijziging werden aangekocht,  en dit om de aangeboden producten/diensten te verbeteren. In elk geval moeten deze AV worden geraadpleegd en aanvaard alvorens de producten te kopen. 

 

Wij adviseren de Gebruikers om de AV regelmatig te controleren. Indien deze wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht nadat een bestelling is geplaatst, gelden de voorwaarden die van kracht waren op de datum waarop de bestelling werd geplaatst.  

 

Het is raadzaam om een ​​kopie van de gegevens van de bestelling te bewaren. 

 

 1. BIJKOMENDE TOEPASSELIJKE REGELGEVING INZAKE DE AANKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VIA PRONOKAL CONNECT 

De aankoop via e-commerce en PronoKal Connect wordt beheerst door deze AV, de Wettelijke kennisgeving (“WK”) en het Privacybeleid van Pronokal Connect, en indien niet specifiek anders is bepaald, zullen de bepalingen van de consumentenwetgeving en andere toepasselijke wettelijke voorschriften gelden van het land waar de Gebruiker zich bevindt. 

 

 1. BELANGRIJKE BEPALINGEN OMTRENT DE OP DE WEBSITE AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN 
 1.  
 1.  
 1. Publicatie van prijzen 

De prijzen van de producten zijn de prijzen die bij elk product  op de website https://shop.pronokal.com/login en in de PronoKal Connect app worden getoond. 

 

 

 

 1. Productinformatie  

De informatie in onze reclame, brochures, ander schriftelijk materiaal, op onze website en App worden periodiek vernieuwd om u de beste producten aan te bieden en worden bijgewerkt om onze klanten de meest volledige en gedetailleerde informatie mogelijk te maken. Alle contractuele informatie aanwezig op de website en App worden weergegeven in het Nederlands, alsook de communicatie met klanten en Gebruikers, evenals de formalisering van het contract, zal worden gedaan in deze taal.  

 1. Beschikbaarheid van het/de product(en) 

Er kunnen momenten zijn waarop het onmogelijk is om een van de producten te leveren omdat ze niet op voorraad zijn of niet beschikbaar zijn op het moment van aankoop. In deze gevallen zal het product in kwestie zichtbaar zijn, maar niet beschikbaar voor aankoop. 

 1. Annuleringsrecht 

Pronokal® heeft het recht over te gaan tot annulering van  de verzending van een bepaald product dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen die aan alle Pronokal® producten gesteld worden. Indien dit gebrek aan kwaliteit wordt vastgesteld, zal de klantendienst van Pronokal® een vervangend product voorstellen. Indien het vervangende product niet aan de wensen van de Gebruiker voldoet, zal de aankoopprijs van dit product worden terugbetaald. 

 1. Levertijden 

Indien de geselecteerde producten beschikbaar zijn, zal de bestelling binnen de 3 werkdagen op het adres ontvangen dat op het voorschrift is ingevuld geleverd worden. Na 16:00 worden er geen bestellingen meer verwerkt. Deze wordt de volgende werkdag verwerkt. Bij de berekening van deze termijnen wordt uit logistieke overwegingen geen rekening gehouden met plaatselijke feestdagen. PronoKal®  zal alles in zijn werk stellen om de vermelde leveringstermijnen te eerbiedigen en de bestellingen punctueel af te leveren. Als we vermoeden dat we de vastgelegde deadline niet zullen halen, zal de Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht en mag deze van de bestelling afzien. Als de Gebruiker de bestelling niet binnen de vastgelegde termijn ontvangt, of in geval van klachten over de bestelling, kan de Gebruiker rechtstreeks contact opnemen op het nummer +32 3 808 29 91. 

 1. Fraude 

Indien PronoKal® enige onregelmatigheid of fraude vermoedt of vaststelt, behoudt zij zich het recht voor om de transactie om veiligheidsredenen te annuleren 

 

 1. AANKOOPPROCEDURE 

Om toegang te krijgen tot de producten die worden aangeboden door PronoKal®, moet de Gebruiker toegang krijgen tot de website van de Online Shop of via de App door middel van zijn e-mailadres en wachtwoord. Wanneer de Gebruiker zich registreert bij PronoKal® en het voorschrift invult, vermeldt hij zijn persoonlijke gegevens vrij en vrijwillig. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe zorgvuldig om te gaan met de gegevens van zijn gebruikersaccount en deze niet aan derden ter beschikking te stellen, en zal PronoKal® op de hoogte brengen van het verlies of de diefstal ervan of van de mogelijke toegang door een niet-gemachtigde derde. Zo kan PronoKal® overgaan tot de onmiddellijke blokkering van de account voor de veiligheid van de Gebruiker. 

 

 

Zodra de Gebruiker toegang heeft tot zijn/haar account, in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 7 tot 12 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij, zal de aankoopprocedure de volgende stappen volgen: 

 

 1. Kies het product door erop te klikken. Het product wordt automatisch toegevoegd aan de “winkelwagen”. 
 1. Als u meer producten wilt toevoegen, moet u de optie “Verder winkelen” selecteren. Als u per ongeluk een product hebt toegevoegd dat u niet wil aankopen, moet u op de optie klikken om het uit de winkelwagen te verwijderen. 
 1. Als u het (de) product(en) hebt gekozen, moet u op het tabblad “Afronden” klikken om de bestelling te plaatsen. Wanneer u hierop klikt, verschijnt de bevestiging van de bestelling (overzicht van de geplaatste bestelling, uw gegevens en de gekozen betalingswijze). 
 1. U kunt dan het leveringsadres aangeven. 
 1. Zodra dit proces is voltooid, moet u het vakje aanklikken waarmee deze AV  

 worden aanvaard. 

 1. Om het proces te voltooien, moet u op de knop “Bestelling Voltooien” klikken. 

 

PronoKal® zal de Gebruiker, zodra de contractprocedure is afgerond, via e-mail informeren over alle gekochte producten, kenmerken, prijzen, levering, contractdatum en levertijden van het (de) gekochte product(en). 

 

Indien er een fout is geslopen in het aangegeven leveringsadres of in een ander punt van de bestelling, moet u onmiddellijk het e-mailadres dat zal verschijnen op het web of de App op de hoogte stellen om  over te gaan tot de correctie van deze fout. 

 

In geval van twijfel kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 03 808 29 91 of via info.belgie@pronokalgroup.com  

 

PronoKal® zal de klantendienst GRATIS verlenen via het e-mailadres info.belgie@pronokalgroup.com. Indien u een ander alternatief communicatiemiddel kiest, is het de gebruiker die de specifieke kosten ervan dient te dragen. 

 

 1. VERZENDING & LEVERING 

De Gebruiker zal de verzendingsmethode kunnen kiezen uit de mogelijkheden voor zijn verzendingsgebied. Hij/zij dient er rekening mee te houden dat de leveringstermijnen, de kwaliteit van de dienstverlening, de plaats van levering en de kosten voor elke vorm van vervoer verschillend zullen zijn. 

 

PronoKal® verzendt bestellingen naar de Gebruikers via verschillende erkende koeriersdiensten. De datum van levering bij de Gebruiker thuis hangt af van  de beschikbaarheid van het gekozen product en van het verzendingsgebied. De indicatieve transporttijden zijn beschikbaar op de website, afhankelijk van het product dat de Gebruiker heeft gekozen. Het wordt aangegeven op het moment van de bestelling. Alvorens de bestelling te bevestigen, wordt de Gebruiker geïnformeerd over de verzendkosten en de transporttijden, beide indicatief, die van toepassing zijn op de specifieke bestelling. Beide kunnen echter variëren naargelang de specifieke omstandigheden van elke bestelling. De transporttijden kunnen gewijzigd worden door buitengewone incidenten bij de vervoerder en door moeilijkheden bij de levering van de goederen. 

 

Wanneer de Gebruiker-klant het product aan het winkelwagentje toevoegt en het verzendadres bevestigt, zal het systeem automatisch de prijs van voornoemde zending tonen. 

 

De levering van de bestellingen zal gebeuren op het leveringsadres dat door de Gebruiker wordt opgegeven. Op deze manier neemt PronoKal® geen enkele verantwoordelijkheid voor  wanneer de levering van het product niet plaatsvindt als gevolg van de door de Gebruiker verstrekte gegevens die onjuist, onnauwkeurig of onvolledig zijn of wanneer de levering niet kan worden uitgevoerd om redenen buiten de controle van de verzendingsmaatschappij, die voor dit doel is toegewezen, zoals de afwezigheid van de ontvanger. 

 

Indien de geselecteerde producten beschikbaar zijn, zullen de bestellingen na ongeveer 1 werkdag het magazijn verlaten op het adres dat de Gebruiker heeft aangegeven op het voorschrift. De leveringstermijn wordt berekend wanneer de beschikbaarheid van het product bevestigd is en de volledige betaling van de bestelling geverifieerd is. PronoKal® zal alles in het werk stellen om de aangegeven leveringstermijnen na te leven en zal alles in het werk stellen om de leveringen tijdig uit te voeren. Indien we merken dat we om een of andere reden de vooropgestelde termijn niet kunnen naleven, zal de Gebruiker u zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. De Gebruiker kan, indien nodig, de bestelling annuleren. In het geval dat de Gebruiker de bestelling niet binnen de aangegeven termijn(en) ontvangt, of er een klacht of aanspraak over heeft, wordt verzocht om onmiddellijk contact met op te nemen via het telefoonnummer 03 808 29 91, waarna het incident zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen een maand, in behandeling zal worden genomen.  

Op het moment van levering van de bestelling aan het transportbedrijf, wordt er een bevestiging gestuurd naar het e-mailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. In deze bevestiging wordt het bijbehorende trackingnummer vermeld, zodat de Gebruiker de zending kan volgen via de website van het transportbedrijf.  

 

De producten worden verzonden in een veilige verpakking. Indien de Gebruiker op het moment van levering merkt dat een product gebreken vertoont, veroorzaakt door schade door het transport of de Gebruiker merkt een fout op in de bestelde producten, moet de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met de klantendienst op het nummer 03 808 29 91 of via e-mail naar info.belgie@pronokalgroup.com. Gelieve bij deze communicatie een foto bij te voegen van desbetreffend product of verpakking. Op deze manier kunnen wij overgaan tot een mogelijke vervanging of terugbetaling van de desbetreffende producten.  

 

 

 

 

 

 

 1. PRIJZEN, PROMOTIES EN FACTURATIE 

9.1. Prijzen 

Alle prijzen vermeld in de Online Shop en App zijn inclusief de op het moment van aankoop geldende BTW. Alle prijzen op de website zijn geldig en worden uitgedrukt in de munteenheid Euro (€). Deze kosten omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet de kosten van het transport of andere aanvullende diensten . 

 

De prijzen van de producten worden gepubliceerd op de website en worden automatisch toegepast in de laatste fase van het bestelproces.   

 

De levering van de producten/diensten vindt plaats in het gebied waar de Belgische  BTW van toepassing is, indien het leveringsadres zich op Belgisch grondgebied bevindt. Het toepasselijke BTW-tarief of gelijkwaardige belasting voor landen buiten België zal het tarief zijn dat op elk moment wettelijk van kracht is, afhankelijk van het specifieke artikel in kwestie. 

 

9.2. Facturatie 

De Gebruiker ontvangt de factuur van de bestelling op het door de Gebruiker opgegeven e- mailadres zodra de aankoop is gedaan. 

 

9.3. Promoties 

In het geval van promoties van beperkte duur zal de korting van de promotie worden toegepast zolang de bestelling geregistreerd is tijdens de promotieperiode. Kortingen mogen niet worden gecombineerd met andere promoties of aanbiedingen, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in de voorwaarden die op elk van deze promoties of aanbiedingen van toepassing zijn. 

 

De door de verschillende betalingswijzen geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de datum waarop de financiële transacties zijn verricht en zullen dienen om vast te stellen of de bestelling al dan niet afhankelijk is van promoties.  

 

 1. BETALING 

Bestellingen waarvoor het betalingsproces niet voltooid werd, worden niet uitgevoerd. Er komt derhalve geen aankoop-verkoop-overeenkomst tot stand tussen partijen.  

 

Betaling met krediet- of debetkaart: De Gebruiker moet in het bezit zijn van een geldige krediet- of debet kaart, waarbij alle cijfers van het nummer van de kaart in het overeenkomstige formulier moeten worden opgegeven. De betaling wordt geformaliseerd op het moment van het plaatsen van de bestelling. Er worden alleen beveiligde kaartbetalingen aanvaard waarbij de identiteit als kaarthouder wordt geverifieerd volgens de door de betrokken bank vastgestelde methode, via de beveiligde e-commerce (“Verified by Visa” en “MasterCard SecureCode”). De bestelling kan niet in aanmerking worden genomen en zal niet worden verwerkt zolang de betaling niet door de bank of kassier is geautoriseerd. 

 

PronoKal® behoudt zich het recht voor om een betaling met een kredietkaart niet te aanvaarden, indien het zeker is dat de koper niet de houder is van de gebruikte kredietkaart en indien deze niet instemt met het gebruik van een andere      betalingsmethode (nadat voorafgaande inlichting hierover). 

 1. HERROEPINGSRECHT 

De Gebruiker beschikt bij elke aankoop over een herroepingsrecht, hetgeen binnen een termijn van 14 kalenderdagen dient te worden uitgeoefend. De Gebruiker dient PronoKal® derhalve binnen deze termijn in kennis te stellen van zijn voornemen de bestelling te herroepen, zonder dat hij hiertoe een reden moet opgeven, hetgeen kan via het formulier gevoegd in bijlage aan deze AV.  

 

De Gebruiker dient in dit geval de PronoKal®-producten terugsturen binnen een termijn van 14 

dagen na ontvangst van de bestelling naar opgegeven adres. Bij terugzending moeten de verpakkingen volledig en ongeopend zijn, moet de bestelling alle originele zakjes bevatten, mogen de zakjes niet geopend of gemanipuleerd zijn en moet de bestelling in perfecte staat verkeren.  

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Gebruiker die zich beroept op zijn herroepingsrecht.  

Op voorwaarde dat het herroepingsrecht correct werd uitgeoefend binnen de termijn van 14 kalenderdagen en de producten binnen 14 kalenderdagen werden teruggezonden, zonder beschadiging of sporen van enige slijtage en met inachtneming van alle andere in deze rubriek gestelde eisen, zal PronoKal® het totale aankoopbedrag terugbetalen. 

 

Als de Gebruiker de bestelling vóór ontvangst wilt annuleren of herroepen, moet hij/zij contact  opnemen met PronoKal® op het nummer +32 3 808 29 91 of een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres info.belgie@pronokalgroup.com , teneinde zijn/haar recht om  de bestelling te herroepen, uit te oefenen. 

 

 1. TERUGZENDING 

12.1. Terugzending wegens vergissing in de bestelling door PronoKal® 

Wanneer het door de Gebruiker ontvangen product niet overeenstemt met de door hem/haar gedane bestelling, door een fout of vergissing te wijten aan PronoKal®, dient de Gebruiker dit zo snel mogelijk na ontvangst van de bestelling per mail aan PronoKal® mee te delen (mailadres: info.belgie@pronokalgroup.com). PronoKal® zal de kosten dragen voor de afhaling of retourzending van de foutief verzonden producten, alsook de kosten van de nieuwe levering van de juiste producten overeenkomstig de geplaatste bestelling. 

 

12.2. Terugzending weegschaal.  

In het geval dat de weegschaal, noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van PronoKal®, tijdens de verzending schade oploopt of er een fout in de werking ervan wordt vastgesteld door de Gebruiker in de periode van twee jaar na leveringsdatum, zorgt PronoKal® voor de kosteloze afhaling of terugzending, alsook de vervanging van deze weegschaal. Na afloop van deze twee jarige periode zijn de kosten van terugzending en vervanging voor rekening van de Gebruiker. In geval van foutief gebruik en/of beschadiging van de weegschaal zijn de kosten van terugzending en vervanging voor rekening van de Gebruiker.  

Voor vragen over het gebruik en de werking van de weegschaal: 03 808 29 91 of info.belgie@pronokalgroup.com. 

 

 

 

 1. TOEPASSELIJKE GARANTIES EN SERVICE NA VERKOOP 

13.1. Garanties – algemeen 

Alle producten die via de website worden aangeboden zijn volledig origineel, tenzij anders aangegeven in hun beschrijving. 

 

13.2. Tevredenheidsgarantie 

Als de Gebruiker het product ontvangt en niet overtuigd is van zijn/haar aankoop, kan hij/zij in plaats van gebruik te maken van zijn/haar  herroepingsrecht, ervoor opteren om het product terug te zenden (overeenkomstig dezelfde voorwaarden als beschreven onder artikel 11), doch geen terugbetaling te vragen maar  

 1. een waardebon te ontvangen van dezelfde waarde als de aangekochte en geretourneerde  producten; 
 1. een ander product te ontvangen van dezelfde waarde of van een hogere waarde, waarbij de Gebruiker het verschil moet betalen. 

 

13.3. Garantie in geval van gebrekkig product 

In geval van een gebrekkig product gaat PronoKal® over tot vervanging of terugbetaling. De procedures hiervoor zijn kosteloos voor de Gebruiker. 

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID 

PronoKal® is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik van de producten/diensten die op het web te koop worden aangeboden. 

 

De aansprakelijkheid van PronoKal® voor de geleverde producten/diensten is beperkt tot het bedrag van de geleverde producten/diensten.  

 

De Gebruiker ziet af van het stellen van enige vordering jegens PronoKal® voor enige vorm van ontevredenheid over de op het web of in de APP gekochte producten/diensten. In dergelijke gevallen zijn de hiervoor vermelde opties voorzien tot herroeping en/of terugzenden. Bijkomende vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten. 

 

 1. NIETIGHEID EN NIET TOEPASSELIJKHEID VAN BEPAALDE CLAUSULES 

Indien enige in deze AV opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk nietig  of niet toepasselijk wordt verklaard, zal deze nietigheid of niet toepasselijkheid beperkt zijn tot deze bepaling of op het gedeelte daarvan dat nietig of niet toepasselijk is, waarbij de overige bepalingen van deze AV  integraal blijven voortbestaan.  

 

 1. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING 

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013 biedt de Europese Commissie een vrij toegankelijk platform voor de beslechting van onlinegeschillen tussen de Gebruiker en PronoKal®, zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op de rechter, door tussenkomst van een derde partij, het orgaan voor geschillenbeslechting genoemd, dat als bemiddelaar tussen beide optreedt. Deze instantie is neutraal en gaat met beide partijen in dialoog om tot een akkoord te komen, waarbij zij uiteindelijk een oplossing voor het conflict kan voorstellen en/of opleggen. Link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

Deze AV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In het geval van een geschil dat uit de interpretatie, uitvoering of opstelling van deze AV voortvloeit, onderwerpen de partijen zich aan de juridische bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

 

 1. OPMERKINGEN EN SUGGESTIES – KLACHTEN 

Opmerkingen en suggesties van Gebruikers zijn steeds welkom. Elke Gebruiker kan zijn/haar opmerkingen en suggesties overmaken via  het e-mail adres info.belgie@pronokalgroup.com  

 

Daarnaast beschikt PronoKal® over een officieel klachtenformulier, dat beschikbaar is voor alle Gebruikers, door het op te vragen via 03 808 29 91 of via info.belgie@pronokalgroup.com