Speak Up: het meldingskanaal van de PronoKal Group

Om ervoor te zorgen dat de bedrijfsprincipes van de PronoKal Group en de gedragscode van de onderneming worden nageleefd, stellen we ons meldingskanaal (Speak Up) ter beschikking van onze werknemers, leveranciers en klanten, zodat zij, indien nodig, mogelijke schendingen of inbreuken op de voornoemde voorschriften kunnen melden.

Ons meldingskanaal, dat 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, actief is, wordt beheerd door een externe dienstverlener, waardoor wij de grootst mogelijke vertrouwelijkheid van de persoon die aangifte doet kunnen garanderen en zijn anonimiteit te allen tijde kunnen waarborgen, tenzij wij over zijn uitdrukkelijke toestemming beschikken.

 


BELANGRIJK! Als u een klacht of claim over onze producten en/of diensten wilt indienen, kunt u dit via de klantenservice doen.


 

Hoe kunt u een aangifte doen?

Er zijn twee manieren om via Speak Up een aangifte te doen: via een webformulier of via een telefoontje (gratis).

In beide gevallen ontvangt de persoon een identificatienummer waarmee hij/zij de status van de aangifte kan volgen en zo de nodige aanvullende informatie kan verstrekken voor de afhandeling van de zaak.

 

     • AANGIFTE VIA HET WEBFORMULIER
      Toegang via de volgende link: doe hier uw aangifte

      Voor een doeltreffend feitenonderzoek is het belangrijk een gedetailleerde beschrijving van het incident te geven (wie, wat, wanneer, hoe) en ondersteunend bewijsmateriaal (bv. kopieën van documenten, screenshots of namen van getuigen) om de gemelde feiten te bevestigen en te staven.

 

     • TELEFONISCHE AANGIFTE
      Bel naar het nummer 0800-71365 en voer de volgende toegangscode in: 82357.

      De oproep wordt niet beantwoord door een operator, maar de aangifte wordt door een voicemailsysteem opgenomen, die wordt doorgestuurd naar de persoon die met het onderzoek van de zaak is belast.

 

De PronoKal Group verbindt zich ertoe alle ontvangen aangiften zo snel mogelijk te behandelen en in elk geval de gepaste maatregelen te nemen. Wij garanderen ook dat de betrokkene te allen tijde op de hoogte zal worden gehouden van het verloop van het proces.

 

Wat gebeurt er nadat u een aangifte hebt gedaan?

Bekijk hier de verschillende fasen van het proces.