ESG_02

PronoKal Group® is een bedrijf dat zich inzet voor de integratie van sociale en ecologische waarden in zijn bedrijfsvoering en productieprocessen. We houden rekening met medewerkers, patiënten en leveranciers

Wij zijn een bedrijf dat, volgens de nationale en internationale regelgeving van de markten waarin het aanwezig is, actief is in alle landen waar we een dochteronderneming hebben.

We werken vanuit ethisch oogpunt en bieden onze methoden, producten en diensten met de hoogste normen van kwaliteit en uitmuntendheid, altijd met dezelfde focus: de gezondheid en het welzijn van mensen.

Milieu

 1. Implementatie van het energie-efficiëntieprogramma volgens de huidige wetgeving
 2. Wij staan voor: verminderen, recycleren en hergebruiken.
 3. Ondersteuning van strategieën voor de preventie van klimaatverandering door campagnes voor milieubewustzijn bij alle belanghebbenden.
 4. Ontwikkeling van milieumodellen van gedeelde verantwoordelijkheid met onze stakeholders.
enviromenmental

Governance

 1. Volledig transparant en niet-frauduleus economisch beheer.
 2. Wed op het bereiken van producten, diensten en processen van de hoogste kwaliteit, met respect voor sociaal en milieubeleid.
 3. Naleving van de ethische code van het bedrijf op basis van de bedrijfswaarden, governance en betrokkenheid bij belanghebbenden
 4. Samenwerking met duurzame leveranciers die bijdragen aan het creëren van waarde.
governance

Social

 1. Bevordering van gelijke kansen en diversiteit op de werkplek.
 2. Bevordering van vrijwilligerswerk door bedrijven als onderdeel van de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf bij zijn waarden en principes.
 3. Uitbreiding van sociale voordelen, zoals het interne gezondheids- en welzijnsprogramma.
 4. Vergemakkelijking van de combinatie van werk en privéleven.
social

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD)

Als ondertekenende leden van het Global Compact van de Verenigde Naties sinds 2019 ondersteunen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD) die door de VN zijn vastgesteld als wereldwijde doelen voor 2030. Concreet hebben we onze actie gericht op 7 DOD’s sinds we, dankzij onze zakelijke activiteiten, geloven waar onze bijdrage en impact het grootst kunnen zijn: 2. Geen honger, 3. Gezondheid en welzijn, 5. Gendergelijkheid, 8. Fatsoenlijk werk en economische groei, 10. Vermindering van ongelijkheid, 12. Verantwoorde productie en consumptie, 17. Allianties om de doelstellingen te bereiken.

SDG
Diversity-charter

Europees Diversiteitshandvest

Sinds 2019 zijn we ondertekenaars van het Europees Diversiteitshandvest, waarmee we ons er publiekelijk toe verbinden de huidige regelgeving inzake gelijkheid en non-discriminatie te respecteren, en principes van diversiteit en gelijke kansen op te nemen als waarden die inherent zijn aan onze bedrijfscultuur.
Evenzo, en zoals weerspiegeld in ons diversiteitsbeleid, zetten we ons bij PronoKal Group in om verschil als een waarde te integreren, de inclusie van alle mensen te bevorderen en vooruitgang te boeken bij de opbouw van een personeelsbestand dat diverse professionele profielen integreert, ongeacht hun geslacht, seksuele geaardheid, ras, nationaliteit, leeftijd, religie, handicap of enige andere sociale en/of persoonlijke omstandigheid.

Twijfel je?

Wij bellen u!